What we do not know we do not know

What we do not know we do not know

2020

Railing with laser cut motif in cortial steel. Railing height 120 cm, diameter 1300 cm. 35 pieces of PVC linen in various formats, total of 97 m2.

Client: Kanalbyen, STB Byg + Boligkontoret Fredericia
Architects: SKALA Arkitekter A/S

Consultants: In Situ, The Danish Arts Foundation
Supported by the Danish Arts Foundation, Kanalbyen, STB Byg, Boligkontoret Fredericia, Den Jyske Kunstfond and L. Østergaards Maskinfabrik A/S
Studio Team: Filip Heim, Levke Maria Danker
Production Team: L. Østergaards Maskinfabrik A/S


Photo Credit: Jan Søndergaard, Lasse Hyldgaard, Drone photo by Realdania.
Text by Magnus Thorø Clausen


Public access 24 hours a day.

Oldenborggade 42, 7000 Fredericia

The work relates historically to the old sulphuric acid factory (amongst locals known as “the Acid”) that existed on this ground from 1917 to 2004 and to the daily life and work played out here. It pays tribute to the workers of the factory and the women behind them during a period in which Denmark underwent a change from an industrial society to a knowledge-based society, replacing former social spaces and tough working conditions with new technologies and patterns of understanding.Dansk tekst

Værket forholder sig historiebevidst til den gamle forurenende svovlsyrefabrik, der fandtes på grunden fra 1917 til 2004 og til det liv og arbejde, der udspillede sig her. Det er en hyldest til arbejderne på fabrikken og til kvinderne bag dem i en periode, hvor Danmark ændrer sig fra et industrisamfund til et videnssamfund, og hvor tidligere sociale rum og hårde arbejdsvilkår erstattes af nye teknologier og forståelsesmønstre.

Udgivet
Kategoriseret som Works