Mural at the stairways connecting the museums

Alles ist Wechselwirkung / 2017

Konkurrenceforslag: Integreret kunst i Humboldt Forum, Berliner Schloss.

Bygherre: Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss

Tegnestue: Franco Stella Architetto.

Ikke realiseret.

Alles ist Wechselwirkung tager afsæt i brødrene Humboldts virke og holistiske tænkning i slutningen af 1700-tallet. Værket peger på den vekselvirkning og sammenhæng, der er mellem både naturens og kulturens komplekse strukturer og den menneskelige bestræbelse på at kunne gribe og ordne disse.

Projektet består af et vægmaleri af individuelle aftryk af sorteret affald i form af diverse brugte genstande, fx pap, tekstil, plastik, træ og metal. Aftrykkene er både konkrete spor af forskellige genbrugsmaterialer og abstrakte afbildninger af objekter. Disse omringes af rektangulære konturer, der sætter aftrykkene i ramme. Billedelementerne skaber således en vekselvirkning mellem sammenfletning og afgrænsning, kompleksitet og overskuelighed. Med deres hyperkomplekse former og miljøer er aftrykkene et sindbillede på både natur og kultur, mens indramningerne kategoriserer og skematisk sammenfatter diversiteten.

Også de to museer Ethnologisches Museum og Museum für Asiatische Kunst, der har til huse i Humboldt Forum, har betydning for den kunstneriske idé. At indsamle og ordne hører til ethvert museums grundprincip, hvor udstillingsobjekter indskrives i diskurser og bliver bærere af fortællinger. Derudover spiller den arkitektoniske vekselvirkning i bygningen en rolle. Berliner Schloss er en genopbygning af et barokt bygningsværk, men også et moderne samtidsbyggeri og repræsenterer på en og samme tid en re- og nykonstruktion.

View from the lounge
View from the stairs