The Stairs with drinking fountain and pendant lamps

Byens trin / 2016

Konkurrenceforslag til integreret kunst i Middelfart Rådhus.

Bygherre: Middelfart Kommune. Tegnestue: Arkitema. Ikke realiseret.

Projektet tager afsæt i byens tradition og udvikling samt bygningens stærke centrum: Trappen. Byen har en lang historie, og særligt i byens store kirke finder man markante tegn på skiftende tider, og man begriber her, at det er trin, udviklingstrin eller trin af forandring, en by udgøres af.

For at accentuere festligheden i trapperummet ophænges 8 pendler over siddeområdet på trappen. Pendlerne knytter an til ophænget af lysekroner og modelskibe i Skt. Nikolaj Kirke,

som er specielt for lige denne kirke. Den nederste kugle i hver pendel er en spotlampe, der lyser nedad.

Trappens invitation til ophold udvides med et decideret samlingspunkt: En drikkevandsbrønd. Der integreres en vandkunst i form af en brønd, hvorfra der kan tappes afkølet drikkevand til både personale og brugere af huset.

Drikkevandsbrønden leverer frisk og køligt vand, som enten kan aftappes og tages med i “sunde” flasker eller kan drikkes direkte ved brønden. Brønden vil bringe folk sammen på tværs af skel. At slukke tørsten er ens for alle.

Pendant lamps
Drinking fountain