The text within the railing is repeated in an infinite loop

DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE / 2020

Kongens Punkt, Kanalbyen

Bygherre: Kanalbyen, STB Byg og Boligkontoret Fredericia
Tegnestue: SKALA Arkitekter A/S

Værket er skabt til et gårdmiljø i en nybygget boligkarré og forholder sig historiebevidst til den gamle svovlsyrefabrik (blandt Fredericianere også kendt som “Syren”), der fandtes på grunden fra 1917 til 2004, og til det liv og arbejde, der udspillede sig her. Det er en hyldest til arbejderne på fabrikken og til kvinderne bag dem i en periode, hvor Danmark ændrer sig fra et industrisamfund til et videnssamfund, og hvor tidligere sociale rum og hårde arbejdsvilkår erstattes af nye teknologier og forståelsesmønstre. Arbejdet på svovlsyrefabrikken var fysisk hårdt og produktionen potentielt skadelig både for mennesker og miljø på grund af giftige dampe og udledning af spildevand i Lillebælt. På hjemmefronten knoklede kvinderne med børnepasning, tøjvask og en lang række andre fysisk krævende gøremål. 

Det stedspecifikke kunstværk er opført omkring et hul i dækket med nedkig til et nedre gårdrum og parkeringskælder. Fysisk består det af et værn i corténstål

med en cirkulær tekst samt plantegninger, der illustrerer fabriksområdets knopskydende udvikling gennem det 20. århundrede. Sætningen DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE henviser specifikt til den letfærdige omgang med kemikalier, som hverken kommune, fabriksejere eller ansatte kunne overskue farligheden af.

I det nedre gårdrum fortsætter værket i en installation bestående af duge ophængt på tværgående wires. De hvide duge danner projektionsflader for lys og skyggevirkninger i løbet af dagen. De fortæller metaforisk, at nu er luften i Fredericia ikke længere forurenet, og vasketøjet rent. I et aktuelt klimaperspektiv kan de ses som forsvar for ideen, at vasketøj hører hjemme i gårdrummet og ikke i en tørretumbler.

Kunsten er offentligt tilgængeligt døgnet rundt indgang Oldenborggade 42, 7000 Fredericia.

The laundry installation is consisting of 35 pieces of PVC linen in various formats. A total of 97 m2
Railing height 120 cm, diameter 1300 cm
Railing with laser cut motif in cortial steel
The layout of the former factory area
The smallest format is 120 x 80 cm
The linen creates projection surfaces for light and shadow effects during the day
View from the lower courtyard
Linen suspended on transverse wires
View from the parking lot
View at the linen from the railing