ACTUALLY, mixed media on plywood, 21 pieces á 60×60 cm

Egentlig / 2018

Værket tematiserer tvivl og ambivalens og undersøger med sproglige og visuelle virkemidler begebet VUCA. VUCA er en forkortelse for ”Volatile” (omskiftelig), ”Uncertain” (usikker), ”Complex” (kompleks) og ”Ambiguous” (tvetydig) og beskriver, at vi lever i en verden, hvor forandringer sker pludseligt, fremtiden er svær at forudse, kompleksiteten i hverdagen stiger og handlinger er ofte modsatrettede.

Værket består af 21 tavler bygget op af finérplader og forstærkninger i form af brædder. Disse pragmatiske konstruktioner går i dialog med udsagn, aftryk og billedlige paralleller, malet på eller brændt ind i pladerne.

ACTUALLY, ca. 240 x 560 cm