Wallpaper, 281×505 cm, with Braille and photograph of supply installations

Faites vos jeux / 2011

En version af værket består af to tapeter med tekst og fotografier. Det ene tapet er fyldt med minimalsætninger som “du vil”, “hun må”, “de skal” osv. På det andet tapet er de samme sætninger konverteret til blindeskrift. Blandt prikkerne er der indsat dokumentarfotografier af forsynings-installationer i bygningsdele, der her ses under opbygning, men som normalt er ikke-synlige nødvendigheder i vores hverdag, en slags adgangskoder.

En anden version af værket blev udstillet i Galerie Mikael Andersen Berlin, og her bredte der sig et ‘tæppe’ af tyske

modalverber ud over betongulvet. Hjælpeudsagnsordene (können, mögen, sollen, dürfen, wollen, möchten og müssen) tilfører det centrale udsagnsord i sætningen en markering af, om handlingen er en mulighed, en tilladelse, en nødvendighed eller et ønske.

Titlen “Faites vos jeux” (“Gør Deres indsatser”) er den sætning, en cropier på et kasino siger, lige inden han drejer på roulettens hjul. I denne sammenhæng understreger sætningen på tapeterne eller ordene på gulvet vigtigheden i beslutningen og valget.

Wallpaper, 281×505 cm. Details
Wallpaper, 276×553 cm, with text
Supply installation photo from the wallpaper
Supply installation photo
Adhesive film on the floor. Pieces 60×60 cm. Variable size
Adhesive film on the floor
Exhibition view Gesammelte Folgen, Galerie Mikael Andersen, Berlin 2010-11