Forecourt

Forplads ved Institut for Blinde og Svagsynede / 2015

I samarbejde med Niels Guttormsen og Bertelsen & Scheving Arkitekter. Bygherre: IBOS og Københavns Kommune

Den nye forplads er udformet som et stykke oplevelsesarkitektur, der arbejder med både lyd, lys og berøring i et kunstnerisk udtryk, som specielt tager hensyn til synshandicappede, men som også giver den seende en konkret fornemmelse af, hvordan man som blind kan navigere.

Den overordnede idé er udtrykt både gennem en kunstnerisk bearbejdning af fladen, hvor biler og gående færdes, og i form af en langstrakt skulptur med LED-lys, der følger konstruktionens bløde form. Skulpturen er udformet som en åben og transparent lys-buegang, der folder sig ud over pladsen.

Der er tre veje gennem skulpturen med hver sin sværhedsgrad. På sin vej gennem skulpturen møder den blinde trygge kendemærker og installationer, men også en række udfordringer, der kan hjælpe den blinde med at blive bedre til at orientere sig. Der er bl.a. kantmarkeringer og mobility-ledelinjer, der lærer den blinde at orientere sig. Undervejs i buegangen er der anbragt knipseplader, der for den blinde eller svagsynede fungerer som lyd-reflektorer, idet

mange navigerer ved at knipse sig frem og registrere den hastighed, hvormed lyden reflekteres.

Belægningen er opdelt i en fin sort asfalt for fodgængere og en grov lys asfalt for bilerne. På asfalten er der anbragt mærkbare ledelinjer af indfarvet asfalt. En gul ledelinje markerer ‘hovedvejen’, og alternative ledelinjer i andre lyse farvetoner inviterer til at gå på opdagelse for den rutinerede bruger og udfordrer mobility-brugeren. Ved hvert retningsskift i ledelinjerne ligger et opmærksomhedsfelt i form af en ‘knirke-sten’. Det er en støbt betonflise med indbygget plastik over et hulrum, der knirker, når man træder på den den.

Udover at kunne sanses og opleves i aktion danner skulpturen fundament for “passive” oplevelser i form af integrerede siddesituationer på bænke. Under bænkene er der anbragt højttalere, som er brugernes mulighed for at aktivt at anvende lyd i mobility-træningen. Med denne ekstra akustiske dimension er det oplagt at involvere brugerne i skabelse af lyd og at invitere lydkunstnere til at bidrage med lyd-værker.

Forpladsen er offentlig tilgængelig døgnet rundt hos Institut for Blinde og Svagsynede, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup

Yellow guideline
Sound stone
Archway with ‘clicking plates’
Archway with alternative guideline
Black and white asphalt
View from the building
Main entrance
With lights on
By night