Flags. LED, translucent canvas and aluminium frame

Hvis vægge kunne tale, Køge Rådhus / 2018

Vinder af Farveprisen 2019

Bygherre: Køge Kommune

Tegnestue: Rubow Arkitekter

Køge Rådhus står pga. utallige moderniseringer som et levende billede på byens udvikling og forvandling og har siden 1552 fungeret som et centralt mødested. Som det ældste fungerende rådhus i landet er det ganske vist, at en rig historie ville udfolde sig, hvis væggene kunne tale.

Med afsæt i det demokratiske grundprincip, at alle har ret til en plads og til at blive set og hørt, er det fælles byrum og udviklingen heraf kernen i værket om og til rådhuset. Flaget som symbol på fejring og sammenhold udgør rammen om denne idé, hvor 4 store lysværker er ophængt i rådhusets indendørs arkade. Værkerne ledsages af 12 farvede fakkellignende lamper, der i mangfoldige toner lyser op i den nye rådhusindgang.

Flagene kan ses som en opdateret version af Køge byvåben, hvor gud og konge er skiftet ud med vor tids demokrati. Rådhusets arkitektoniske forandring gennem tiden udgør motiver, der med tilføjelsen af tegneprogrammets tool “hjælpelinjer” står som et billede på demokratisk proces og tilpasning. En nutidig og en forgangen version af Køge Rådhus’ facader flettes sammen i et før og efter, som opløses i et tredje motiv – i en ny facade til hver af de fire værker. “Hvis vægge kunne tale” er vokset ud af Køge Rådhus’ skjulte fortællinger, hvor historiens udstrækning sammenfattes i et her og nu.

Kunsten er offentligt tilgængeligt alle hverdage til kl. 20, udendørs åbent døgnet rundt.

Flag. 350x220x20 cm
View from the staff’s walkway
Motifs of former facades supported by “guides from a drawing program
4 flags with dynamic light
Depending on the daylight, the luminosity of the LED flags is automatically regulated
View from the roof terrace at the indoor arcade
12 colour installations in the new entrance
The outdoor arcade
Lamps. LED, polycarbonate and printed PVC film, Ø 30 cm, height 120 cm
The colour installations are greeting democracy and diversity
The colour installations create a transition between the indoor flags and the outdoor shops