Outfall (gH), 50×25 cm (object) + Outfall (gl), 57×36 cm (object), aluminium and wall painting

Hvor er du? / 2013

“Hvor er du?” spørger vi ofte som noget af det første, når vi ringer til en ven på mobilen. Vi har et behov for at lokalisere vores samtalepartner og se vedkommende for os i nogle bestemte omgivelser, et bestemt rum, en bestemt situation. Måske er det netop fordi vi ikke har et fast rumligt holdepunkt i den trådløse hverdag. Samtidig skaber man en fælles rumlig bevidsthed mellem de to samtalepartnere, og i sidste ende er “hvor er du?” et eksistentielt spørgsmål. Her er det titlen på en udstilling, der bearbejder vores digitale kommunikation, især i form af skrifttegn og ikoner.

Backup Board
Maskinelt udskårne tekstpassager i finértavler skaber billedlige sammenhænge med de øvrige elementer af bearbejdninger. Teksten består af SMSer, indsamlet blandt teenagere og er fræset efter digitalt forlæg. Store dele af tekstlinjerne mangler. Enkelte ord kan opsnappes, men giver ikke nogen mening.

Outfall
Hvide sandwhichplader af aluminum er udskåret i bogstavformationer, svarende til bogstavfelterne indskåret i ‘Backup Board’ og placeret på farvede flader på væggene. Der spilles på uafgjortheder mellem flade og rum og mellem bogstavtegns faste betydning og mere åbne betydningsdannelser.

Exhibition view Galerie Mikael Andersen, Copenhagen, 2013
Backup Board*i, 84×300 cm, acrylic on engraved plywood
Backup Board *e, 84×300 cm, acrylic on engraved plywood
Backup Board *n, 84×300 cm, acrylic on engraved plywood
Backup Board *t, 84×300 cm, acrylic on engraved plywood
Exhibition view Galerie Mikael Andersen, Copenhagen
Outfall (mm), 140×121 cm (object), acrylic and gravings on aluminium and wall painting
Outfall (gfø), 140×121 cm (object), acrylic and gravings on aluminium and wall painting
Exhibition view, adhesive film on the vindows
Exhibition view outside