Square with urban life

Uptown, Downtown / 2013

Konkurrenceforslag til integreret kunst i Dokk1 i Aarhus Havn. Samarbejde med Bertelsen & Scheving Arkitekter. Ikke realiseret.

Projektet består af to værker, Uptown og Downtown, der er indbyrdes forbundne og skaber sammenhæng i oplevelsen af bygningen. De skal forbinde to forskellige steder i bygningen, gå i dialog med det arkitektoniske greb, udfordre brugerne af huset uden at kræve for meget opmærksomhed og indgå naturligt uden dermed at forsvinde i mængden af liv og visuel kommunikation på Hovedbiblioteket.

Værkerne tager udgangspunkt i den strøm af bevægelse gennem rummene, der kendetegner brugen af bibliotek og borgerservice. Dokk1 vil være præget af byliv, folk der kommer og går, folk der bliver for en kort stund, og atter andre der vil slå sig ned. Bygningen er som en by eller en organisme med mange funktioner og varierende tempi. På de to centrale steder, etage-aksen, som man kunne kalde ‘Uptown’ og gadeplanet, ‘Downtown’, er pulsen forskellig. Alligevel er der tale om et samspil af handlinger og bevægelser i bygningens to modpoler.

DOWNTOWN
Undersiden af rampen udgør et tomt felt, som et hvidt lærred. Fast installerede kameraer registrerer husets brugere, når de krydser pladsen. Deres bevægelsesmønstre på gadeplan blive transformeret til abstrakte farvespor, der gengives i real time i et loft af LED-dioder over dem. Sporene udtones, når personerne, der har frembragt dem, forsvinder væk fra pladsen.

Det stregbillede der opstår, er som spor i sneen der slettes igen, og nye spor afløser de forrige. Når man som bruger passerer gennem rummene, bliver man gjort opmærksom på nu’et og på sine bevægelser, fordi man aktivt tegner med på det store billede. Stregtegningen er uforudsigelig og markerer på én gang den enkeltes unikke position i rummet og samtidig, at man deltager i et kollektivt hele.

UPTOWN
Uptown er både mod- og medspiller til Downtown. Elevatortårnet overfor betonvæggen er et indendørs transitrum og samtidig en stærk akse at orientere sig efter på alle etager i bygningen. De tre elevatorers lodrette bevægelse op og ned gengives som tre abstrakte farvebaner på væggen overfor beklædt med LED-lysdioder.
Henover disse bevægelser vises en direkte gengivelse af Downtown-billedet fra pladsens loft. Det organiske billede vil fremstå diffust og sløret i forhold til elevatorernes klart optrukne linjer i den vertikale tegning. Personer der befinder sig på de enkelte etager og i elevatorerne vil således kunne se elevatorenes bevægelse i et billede, der smelter sammen med de aktuelle bevægelser på pladsen.

I de to kunstværker vil folk der færdes i huset således sætte deres tydelige spor, og alle brugere af huset vil aktivt være medskabere af kunsten på lige vilkår. Helt konkret vil brugerne gennem kunsten understrege, at huset er et mødested for alle.

Square with LEDs under the ramp
The ramp with LEDs seen from first floor
The lift tower wall with LEDs
The lift tower wall with LEDs. Details
The lift tower wall with LEDs seen from the ground floor