Biography

Signe Guttormsen (b. 1964) studied at The Royal Danish Academy of Fine Arts and the Rijksakademie van beeldende Kunsten in Amsterdam, Holland. For a span of years, Guttormsen lived in Cologne, where she developed her analytical working method and distinctive mode of expression.

Guttormsen creates works that often stage the absent and at the same time originate from the conditions of a given material or space. She works with media such as painting, photography and an increasing focus on site-specific and building-integrated, spatial works. Such works include Køge Town Hall and the Vejle Psychiatric Hospital.

Today, Signe Guttormsen lives and works in Copenhagen.

Biografi

Signe Guttormsen (f. 1964) er uddannet ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København og Rijksakademie van beeldende Kunsten i Amsterdam, Holland. Guttormsen var i en lang årrække bosat i Köln, hvor hun udviklede sin analytiske arbejdsmetode og særlige formsprog.

Guttormsen skaber værker, der ofte iscenesætter det fraværende og samtidig udspringer af et givent materiales eller rums betingelser. Hun arbejder med medier som maleri, fotografi og har et stadig voksende fokus på stedsspecifikke og bygningsintegrerede, rumlige værker. Her kan bl.a. nævnes Køge Rådhus og Psykiatrisygehuset i Vejle.

Signe Guttormsen bor og arbejder i dag i København.

About my practice

by Signe Guttormsen, 2018

Art without a Boundary

text by Karsten R.S. Ifversen, 2017

Kunst uden indhegning

tekst af Karsten R.S. Ifversen, 2017

Like the Soundtrack of a Film

interview by Torben Sangild, 2017

Som lydsporet til en film

interview af Torben Sangild, 2017