Allein die Dosis macht das Gift

Allein die Dosis macht das Gift

2016

Wax and pyrography on plywood. 116×116 cm, 60X60 cm. Photo credit: Signe Guttormsen. Text: Nanna Balslev Strøjer.

A milestone in the science of toxins was Paracelsus’ revelation from the 1500s, that all chemicals can act as poison, only the size of dosis determine its effect. In the same manner, the work series Allein die Dosis macht das Gift was a type of milestone in an artistic practice, which has predominantly been interested in the more formal investigations, to in this work derive from another type of existential experience. The works consist of square wooden boards, which have been placed over the gas burner on the home stove, and created a series of almost sequential pyrographic smudges on the surface of the wood. On selected places, drips of beeswax have melted together with the soot from the fire. After a longer period of cancer radiation treatment, the meeting between poison and cure, sickness and treatment, home and institution have in different ways defined the language and form of the work.

dansk

En milepæl i læren om giftstoffer var Paracelsus’ erkendelse i 1500-tallet, at alle kemiske stoffer kan virke som gift, kun størrelsen af dosis afgør virkningen. På samme måde markerer værkserien Allein die Dosis macht das Gift en form for milepæl i en praksis, der ellers har været optaget af mere formelle undersøgelser, til her at bearbejde en anden form for eksistentiel erfaring. Værkerne består af kvadratiske plader af træ, der har været placeret over gasblus på hjemmets komfur, og skabt en række nærmest serielle, pyrografiske plamager på træets overflade. På udvalgte steder er dryp af bivoks smeltet sammen med soden fra ilden. Efter en længerevarende strålebehandling mod cancer, har mødet mellem gift og modgift, sygdom og helbredelse, hjemmet og institutionen på forskellig måder defineret værkets sprog og form.

View from the group show Den Frie Udstilling at
Den Frie Centre of Comtemporary Art, Copenhagen

Udgivet
Kategoriseret som Works