What we do not know we do not know

What we do not know we do not know

2020

Railing with laser cut motif in cortial steel. Railing height 120 cm, diameter 1300 cm. 35 pieces of PVC linen in various formats, total of 97 m2. Client: Kanalbyen, STB Byg + Boligkontoret Fredericia. Architects: SKALA Arkitekter A/S. Consultants: In Situ, The Danish Arts Foundation. Supported by the Danish Arts Foundation, Kanalbyen, STB Byg, Boligkontoret Fredericia, Den Jyske Kunstfond and L. Østergaards Maskinfabrik A/S. Studio Team: Filip Heim, Levke Maria Danker. Production Team: L. Østergaards Maskinfabrik A/S. Photo Credit: Jan Søndergaard, Lasse Hyldgaard, Drone photo by Realdania. Text by Magnus Thorø Clausen. Public access 24 hours a day. Oldenborggade 42, 7000 Fredericia.

The artwork is made for a courtyard environment in a newly built residential neighbourhood and relates historically to the old sulphuric acid factory (amongst locals known as “the Acid”) that existed on this ground from 1917 to 2004 and to the daily life and work played out here. It pays tribute to the workers of the factory and the women behind them during a period in which Denmark underwent a change from an industrial society to a knowledge-based society, replacing former social spaces and tough working conditions with new technologies and patterns of understanding. Working at the sulphuric acid factory was physically hard and the production potentially harmful to humans and the environment due to toxic fumes and effluent discharge into the sea of Lillebælt. In the homes, women worked hard looking after children, doing laundry and a host of other physically demanding chores.

The site-specific artwork is placed in a courtyard environment, centred around an opening that allows one to gaze down to a lower courtyard and parking lot. The physical elements consist of a circular railing made of cortical steel, showing a text as well as a layout of the factory area and its budding development throughout the 20th century. The sentence WHAT WE DO NOT KNOW WE DO NOT KNOW specifically refers to the loose handling of chemicals that neither the municipality, factory owners or employees could assess the danger of. 

In the lower courtyard, the work continues as an installation of linen suspended on transverse wires. The white linen is creating projection surfaces for light and shadow effects during the day. Metaphorically, they tell us that the air in Fredericia is no longer polluted, and the laundry is clean. In a current climate perspective, they can be seen as defending the idea that laundry belongs to the space of the courtyard and not a tumble dryer.

dansk

DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE
Værket er skabt til et gårdmiljø i en nybygget boligkarré og forholder sig historiebevidst til den gamle svovlsyrefabrik (blandt Fredericianere også kendt som “Syren”), der fandtes på grunden fra 1917 til 2004, og til det liv og arbejde, der udspillede sig her. Det er en hyldest til arbejderne på fabrikken og til kvinderne bag dem i en periode, hvor Danmark ændrer sig fra et industrisamfund til et videnssamfund, og hvor tidligere sociale rum og hårde arbejdsvilkår erstattes af nye teknologier og forståelsesmønstre. Arbejdet på svovlsyrefabrikken var fysisk hårdt og produktionen potentielt skadelig både for mennesker og miljø på grund af giftige dampe og udledning af spildevand i Lillebælt. På hjemmefronten knoklede kvinderne med børnepasning, tøjvask og en lang række andre fysisk krævende gøremål. 

Det stedspecifikke kunstværk er opført omkring et hul i dækket med nedkig til et nedre gårdrum og parkeringskælder. Fysisk består det af et værn i corténstål med en cirkulær tekst samt plantegninger, der illustrerer fabriksområdets knopskydende udvikling gennem det 20. århundrede. Sætningen DET VI IKKE VED DET VED VI IKKE henviser specifikt til den letfærdige omgang med kemikalier, som hverken kommune, fabriksejere eller ansatte kunne overskue farligheden af.

I det nedre gårdrum fortsætter værket i en installation bestående af duge ophængt på tværgående wires. De hvide duge danner projektionsflader for lys og skyggevirkninger i løbet af dagen. De fortæller metaforisk, at nu er luften i Fredericia ikke længere forurenet, og vasketøjet rent. I et aktuelt klimaperspektiv kan de ses som forsvar for ideen, at vasketøj hører hjemme i gårdrummet og ikke i en tørretumbler.

Udgivet
Kategoriseret som Works