Time, Eternity and the Moment

Time, Eternity and the Moment

2019

Diameter 1000 cm, width 75 cm, steel, fire-impregnated plywood, electric motor. Competition proposal for a site-specific artwork for the Service Building at the New Malmö Hospital, Sweden. Client: Region Skåne. Architects: Tengbom Architects
Studio Team: Andreas Sommer
and Filip Heim. Text: Signe Guttormsen. Not realized

A large, slowly turning wooden wheel suspended in the narrow atrium courtyard of the service building will point to the function of time and something greater than a busy day at the hospital with its focus on schedules and results. The employees working on the floors around the courtyard will be in the immediate vicinity of this large, rotating object and will not from any place be able to see the wheel from a distance and in its entirety. In this way, the viewer will be presented with snapshots of the wheel.

The sculpture is an almost identical replica of a Byzantine water wheel, which can still be found in the city of Hama in Syria. The sculpture’s buckets covered in metal do not carry water, but light, which is softly reflected in the room, emphasizing the function of the atrium courtyard as a space of light. The construction and simple mechanism of the wooden wheel will be in contrast with the hospital’s use of advanced technology, conveying an image of cyclical relationships.

The title is inspired by the philosopher Søren Kirkegaard’s idea that humans are determined by time, eternity and the moment.

dansk

Tiden, evigheden og øjeblikket
Et stort langsomtdrejende træhjul ophængt i service-bygningens smalle lysgård kommer til at pege på tiden og noget der er større end en travl sygehus-hverdags tidsplaner og resultater. Medarbejderne på etagerne omkring lysgården vil være i umiddelbar nærhed af denne store roterende organisme, men kan ikke på noget sted komme på afstand og se hjulet i sin helhed, og på den måde vil det skabe øjebliksbilleder hos beskueren.

Skulpturen er udformet som en næsten tro kopi af et byzantinsk vandhjul, der endnu findes i byen Hama i Syrien. Skulpturens skovle beklædt med metal bærer dog ikke vand med sig, men lys, der stille reflekteres rundt i rummet og spiller sammen med atriumgårdens funktion som lysets rum. Træhjulets konstruktion og simple mekanisme vil stå i kontrast til sygehusets brug af avanceret teknologi og vil formidle et billede af cykliske sammenhænge.

Titlen er inspireret af filosoffen Søren Kierkegaards opfattelse af, at mennesket er bestemt af tiden, evigheden og øjeblikket.

Udgivet
Kategoriseret som Works