Showdown

Showdown

2005

Acrylic on plywood. Various sizes from 78×63 to 150×122 cm. Photo Credits: Thorsten Kern, Markus Abeling. Text: Nanna Balslev Strøjer.

Physical interventions created by the use of a saw characterise the work series Showdown, which as a type of reliefs, place themselves between image and object. In contrast to the tactile actions appearing on the edge of the work, streams of coloured paint poured from the opposite side, have created a smooth and perfect surface. One might say that the image motive streams from one side to the other, representing the beginning and end of a process. The interrelation between surface, material and the artistic processing emerge and the works perform synchronously on the indexical and iconographic level. The work title Showdown is a reference to the Western film tradition, where the main characters meet for a final confrontation, and points to the same ‘battle of giants’ between image and object taking place in the works. 

dansk

Fysiske angreb i billedfladen i form af udsavninger udgør en fremtrædende bestanddel i værkgruppen Showdown, der som en slags relieffer udfolder sig mellem det billedelige og objektagtige. Som modsvar til de taktile indgreb i fladen, frembringer farvede overhældninger i flere lag en glat og perfekt overflade. Man kunne sige, at billedemotivet flyder fra den ene side til den anden, og fremviser begyndelsen og afslutningen på en proces. Forholdet mellem flade, materiale og den kunstneriske bearbejdning træder frem, og værkerne agerer samtidigt på det indeksikale og det ikonografiske niveau. Værktitlen ‘Showdown’ refererer til westernfilmenes begreb for det endelige opgør mellem hovedpersonerne og henviser til den indbyrdes styrkeprøve mellem billede og objekt, der er på spil i værkerne.

Udgivet
Kategoriseret som Works