Vanitas Unfolded

Vanitas Unfolded

2017

Photography, acrylic sandwich. 12 works, 63×54 cm. Edition 6 pcs. Studio team: Klaus Holsting. Photo Credit: Signe Guttormsen. Text: Nanna Balslev Strøjer.

Vanitas Unfolded is a series of works consisting of photographic prints of laboratory-like displays of deconstructed sneakers. The production of a sneaker is a distributed process, where some factories produce soles, others heel caps etc. Almost like flowers, the shoes unfold, and provide a glimpse into a kind of ‘pre-life’ state, referring both to the vanity and decay of human life. In several ways the sneakers express the passage of time, and Vanitas Unfolded become a type of modern interpretation of the vanitas motives of the Baroque art, where fruit and flowers from disparate seasons were put together, representing one synchronous present.

dansk

Vanitas Unfolded er en værkserie bestående af fotografiske prints med  laboratorie agtige blotlæggelser af endnu ikke samlede sportssko. Produktionen af en sportssko er en sammensat proces, hvor de enkelte komponenter oftest produceres på forskellige fabrikker – én fabrik producerer såler, andre hælkapper osv. Næsten som blomster, folder skoene sig ud, og giver et blik ind i en tilstand af et slags ”før-liv”, der på én gang peger på menneskets forfængelighed og forgængelighed. I mere end én forstand udtrykker sportskoene tidens gang, og Vanitas Unfolded bliver en form for moderne fortolkninger af barokkunstens vanitasmotiver, hvor blandet andet frugter og blomster fra forskellige årstider blev bragt sammen i en samtidighed.

Udgivet
Kategoriseret som Works