Matskive

Matskive

2001

Acrylic on aluminium. Various sizes from 49×42 cm to 70×120 cm. Photo Credits: David Janeček, Svend Pedersen. Text: Nanna Balslev Strøjer.

A painting is body and image at the same time and places itself somewhere between surface and spatiality, between representation and object. This, the painting’s dna, is further accentuated by the work’s title Matskive (Danish for focusing screen). Matskive is a reference to the glass plate in a single-lens reflex camera on which the motive is focused and appears to the photographer before the shutter is released. The Matskive work series is made on glass blasted, mat aluminium, a heavy object with edges that bend around to its back, and thereby almost floats from the wall on which it is installed. Diluted acrylic paint is poured onto the image surface for a few seconds, adhering to gravity and only partially controllable. Thus, the works describe a realm of contingency directed by movements and compositions, and like a cross section of time, they become expressions of the performativity embedded in the painting. 

dansk

Et maleri er krop og billede på samme tid, og placerer sig et sted mellem flade og rumlighed, repræsentation og objekt. Dette maleriets dna accentueres yderligere gennem titlen på værkgruppen Matskive. Matskiven er glaspladen i et spejlreflekskamera, som motivet stilles skarpt på, det er her billedet træder frem for fotografens øje inden aftrykkeren aktiveres. Rækken af Matskive-arbejderer udført på glasblæst, mat aluminium, en tung korpus, hvis kanter bøjer om på bagsiden, og derved nærmest svæver foran væggen, de er installeret på. Fortyndede akrylfarver er hældt på billedfladen i et par sekunder, de følger tyngdekraften, og lader sig kun delvist kontrollere. Værkerne beskriver således et mulighedsfelt kontrolleret af bevægelser og kompositioner, og som et tværssnit af tid bliver de udtryk for maleriets iboende performativitet. 

Udgivet
Kategoriseret som Works