Zwölf Jahre durch den Ort

Zwölf Jahre durch den Ort

2006-09

Colour photography. Variable sizes. Photo credit: Signe Guttormsen.Text: Nanna Balslev Strøjer. Publication

Zwölf Jahre durch den Ort consists of a series of photographs that capture freight trains as they roar past a window – more precisely Guttormsen’s own studio window in Cologne, where she worked in ‘zwölf jahre ‘ (12 years) until 2009. The contrast between the blurred and the focused motive and the clear division between foreground, middleground and background of the image is characteristic of the work series. In the fore- and background a tree’s branches, a steel banister and an electricity pole appear sharply drawn, whereas in the middleground the passing trains and their tail of containers are dissolved into an abstract and semi-transparent colour field. Thus, the work points to the relation between the veiled and unveiled – both in an allegorical and formal sense. The trains’ character of being as objects in motion presents itself while the various other elements along the railroad manifest themselves as their static opposites. Thereby Zwölf Jahre durch den Ort also articulates the relation between the outside world and the inner world of the artist’ studio. The contrast between the trains’ massive weight and speed, and the quiet and meticulous process of the artist comes forward, while at the same time a parallel between the two is established by the idea of the artist as a dynamic entity that pulls a load of freight behind her.

dansk

Zwölf Jahre durch den Ort består af en række fotografier, der indfanger godstoge, som de drøner forbi et vindue – mere præcist Guttormsens eget ateliervindue i Køln, hvor hun arbejdede i ‘zwölf jahre’ (12 år) til og med 2009. Kontrasten mellem det slørede og skarpe motiv, og den åbenbare opdeling af billedets forgrund, mellemgrund og baggrund er karakteristisk for værkserien. I for- og baggrund står træernes grene, et stålgelænder eller en elmast skarpt aftegnede, hvorimod i billedets mellemgrund opløses de forbikørende toge og deres hale af containere til en abstrakt og halvtransparent farveflade. Værket peger således på relationen mellem til- og afsløring, både i billedlig og formmæssig forstand. Togenes væsenkarakter som værende objekter i fart kommer tilsyne, mens de forskellige elementer langs banelegemet viser sig som deres konstante modsætninger. Zwölf Jahre durch den Ort italesætter derigennem også forholdet mellem dét, der foregår ude i verden, og dét der foregår i atelieret. Kontrasten mellem togenes voldsomme tyngde og hurtighed, og den stille og møjsommelige kunstneriske process betones, samtidig med at parallellen mellem de to etableres i ideen om kunstneren selv som en dynamisk entitet, der trækker et læs af gods efter sig.


Udgivet
Kategoriseret som Works