Ringsted High School

Ringsted High School

2013

Acoustic panels. Perforations, reliefs and serigraphy on veneer lumber and print on acoustic fabric. Colored doors. Walls 700×12,500 cm, 270×400 cm, 270×57,000 cm and 270×4,400. Speech-bubbles 100×147 cm.

Client: Midtsjællands Gymnasium Ringsted
Architechts: Henning Larsen Architechts
Studio Team: Elke Koch, Jonas Hesse
Production Team: HC Profiler
Photo Credit: Jan Søndergaard, Klaus Holsting
Text: Signe Guttormsen

The artwork is open to the public.
Midtsjællands Gymnasium Ringsted, Ahorn Allé 4, 4100 Ringsted

Most of the teaching in a high school is academic. The curriculum is constantly revised, but is still based on long-standing traditions. The high school is also where students have their social life. They swop experiences and develop interpersonal skills. The students mirror contemporary society, and its zeitgeist is expressed in the language they use to communicate with each other. The art is therefore based on quotes from the high school curriculum together with the students’ text messages.

Dansk tekst

Gymnasieter et sted, hvor hovedsalig boglig viden formidles. Gymnasiets pensum revideres løbende, men bunder i traditioner, der går langt tilbage. Gymnasieter også et sted, hvor unge mennesker lever et socialt liv. Elever udveksler erfaringer og udvikler mellemmenneskelige kompetencer. Eleverne spejler samtiden, og dennes tidsånd kommer til udtryk i elevernes indbyrdes sprog. Kunsten bygger derfor på passager fra gymnasiets pensum og elevernes sms’er.


Udgivet
Kategoriseret som Works