Stills

Stills

1990

Video for 5 monitors. Photo credit: Signe Guttormsen. Text: Nanna Balslev Strøjer.

Void and matter, passivity and motion meet in the work Stills which, as implied in the title, consists of a series of still-images played as videos on TV-screens. Every image has a total play time of 1 minute and is without sound. Photographs of public spaces such as offices, hotels and banks devoid of people appear on the screens, and with their slightly flickering surface they become electric portraits of what they are: standardised stage sets. Thus, Stills points at the highly particular corporate aesthetic materialised in a space that is at once completely anonymous and at the same time thoroughly designed and choreographed. This contradiction is equally reflected in the meeting between media; the single frame photographs played as videos on TV-screens, where you would normally expect images in motion. Another layer to the phenomenological investigation is added in relation to the viewer, where the sensing body assume a type of voyeur position on par with the surveillance cameras that will often be present in the portrayed environments.

dansk

Tomhed og indhold, stilstand og bevægelse mødes i værket Stills, der, som titlen antyder, består af en række still-billeder, der afspilles som videoer på TV-skærme. Hvert billede varer 1 minut og er uden lyd. Fotografier af mennesketomme, offentlige miljøer såsom kontorer, hoteller og banker træder frem på skærmene, og står med deres svagt-flimrende overflade, som sitrende portrætter af netop det, de er: standardiserede kulisser. I Stills udtrykkes den helt særlige virksomhedsæstetik, der repræsenterer et rum der på én gang er fuldkomment anonymt samtidig med at være gennemdesignet og koreograferet. Dette modsætningsforhold afspejles ligeledes i mødet mellem medier; de stillestående fotografier der afspilles som videoer på TV-skærme, hvor man ellers forventer billeder i bevægelse. I mødet med beskueren, skabes endnu et lag i den fænomenologiske undersøgelse, hvor den sansende krop indtager en form for voyeur-position på linje med de overvågningskameraer, der netop ofte vil være til stede i de afbillede miljøer.

Udgivet
Kategoriseret som Works