Tracks

Tracks

1992

Photoemulsion and gesso on aluminium. 200×84 cm. Photo credit: Signe Guttormsen. Text: Nanna Balslev Strøjer.

The work series consists of photographic emulsion on 14 aluminium panels. As suggested in the work’s title, TRACKS explore the formal and aesthetic potentials of the track. Guttormsen weaves together tracks from motives, materials and the repetitive artistic action in to a work that at once reveals and conceals itself. The panels become what the motives once were; puddles, moisture stains and water damages, and form transcends image – and vice versa. 

dansk

Værkserien består af fotografisk emulsion på 14 aluminiums-paneler. Som det antydes i værkets titel, tager TRACKS æstetisk og formmæssigt afsæt i sporet som kunstnerisk mulighedsrum. Guttormsen sammenfletter spor fra motiv, materiale og den gentagne kunstneriske bearbejdning i et værk, som på én gang tilslører og afslører sig selv. Panelerne bliver til hvad motiverne var; vandpytter, fugtskjolder og vandskader, og form transcenderer billede – og omvendt.

Udgivet
Kategoriseret som Works