Left-Right

Left-Right

1997/98

Acrylic on blockboard. 33×36 cm, 39×42 cm. Photo Credit: David Janeček. Text: Nanna Balslev Strøjer.

How much does it take before surface and colour becomes a painting? In the work series Left-Right, two colours are repeatedly poured in pairs over a curved surface –  and simply by one action and two colours tension has been made. Thus, Left-Right appears as a formal investigation of colour and surface as equal qualities and potential carriers of meaning. Their meeting is facilitated by the art work’s action process and unlike painting tradition in general, the artist’s trace in the paint is insignificant  – there are only gravity, a flood of paint, and a surface, which together constitute the defining elements of the work’s existence and meaning horizon.

dansk

Hvor meget skal der til, før flade og farve bliver til et maleri? I værkgruppen Left-Right hældes to farver maling parvis ud over en krum flade gentagne gange, og med blot to farver og en bevægelse er et spændingsfelt skabt. Left-Right fremstår således som en formel undersøgelse af farve og flade som indbyrdes ligebyrdige kvaliteter og potentielle indholdsrum. Deres møde faciliteteres af selve processen, hvorpå værket bliver til, og ulig maleritradition generelt, spiller kunstnerens aftryk i malingen ingen rolle – der er blot tyngdekraft, en flod af maling og en flade, som dermed sammen udgør de definerende elementer i værkets væren og betydningshorisont.

Udgivet
Kategoriseret som Works