Standard

Standard

1995

Photoemulsion and acrylic on blockboard. 28×30 cm, 33×36 cm, 71×78 cm. Photo credit: Signe Guttormsen. Text: Nanna Balslev Strøjer.

Photography as media and method is investigated in the work sequence Standard, which is made without neither camera nor motive. Or one might say, the motive is the photographic medium in itself. Boards of wood veneer is prepared with yellow acrylic paint and transparent varnish before photo emulsion is poured over them and spreads across the surface. A series of boards have in addition been rounded, making the surface appear visually stretched. The fluid light sensitive photo emulsion is being exposed as it reacts directly to the light setting in the room, and black graduations are emerging on the yellow background. Time, light, material and process are – as with photographs – all co-creating elements in the art work’s creation process and the images are left as witnesses of the actions that made them.

dansk

Fotografi som medie og metode undersøges i værkgruppen Standard, som bliver til helt uden brug af kamera og motiv. Eller man kunne sige, motivet er det fotografiske medie i sig selv. Træfinérplader er behandlet med gul akrylfarve og klar lak, hvorefter de er overhældt med fotoemulsion, som fordeler sig udover fladen. En række plader er tilmed gjort krumme, sådan at overfladen synes visuelt udstrakt. Den lysfølsomme emulsionsvæske eksponeres, idet den reagerer direkte på lysforholdene i rummet, og der dannes sorte nuancer på den gule baggrund. Tid, lys, materiale og proces er – som med fotografiet – alle medskabende elementer i værkets tilblivelseproces, og billederne efterlades som vidner til de handlinger og forhold der skabte dem.

Udgivet
Kategoriseret som Works